Betimleyici anlatım soruları

0
186
betimleyici anlatım karikatür

Bir nesil fikren, ahlaken zedelendi mi o nesilde akla gelmedik belalar ortaya çıkar. Atatürk onun için cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istediğini açıklamıştır. Buna bağlı olarak insan unsuru iyi yetişmemiş ülkelerin gelecekte çok büyük problemler yaşayacağını söyleyebiliriz.
Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Betimleyici anlatım B) Öyküleyici anlatım
C) Açıklayıcı anlatım D) Tartışmacı anlatım
E) Karşılaştırmacı anlatım

ÇÖZÜMÜ

Yukarıdaki parçada yazar gençlikte yani sosyal yapıda oluşan aksamayı dile getirdikten sonra bu aksamanın yol alabileceği vahim sonuçlara işaret etmektedir. Yazar durumla ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Böyle anlatımlara açıklayıcı anlatım denir.
Cevap: C

Faruk Nafiz milli edebiyat döneminin büyük ustaların- dandır. O Türkçenin özellikle halk Türkçesinin coşkulu anlatım imkânlarını çok iyi kullanmıştır. Aruzdan heceye dönmüştür ve “Beş Hececiler” topluluğunun coşkulu şairidir. Şiirlerinde bireysel temalardan vatan, millet temalarına kadar ele aldığı her konuyu özgün bir üslupla işlemeyi başarmıştır.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?
A) Karşılaştırmalardan B) Tartışmalardan
C) Öykülemelerden D) Betimlemelerden
E) Açıklamalardan ÇÖZÜMÜ
Yazar parçada Faruk Nafiz’i tanıtmıştır. Tanıtmanın olması için de bilgilendirme olacaktır. Zaten parça bilgilendirmeye yönelmiştir.
Cevap: E

Bir Pazar günüydü. Arkadaşlarla Değirmendere’de otobüs durağında buluştuk. Bir kişi eksikti. Zehra gelmemişti henüz. Yarım saat bekledik. Yine gelmemişti. Derken Şaziye’nin telefonu çaldı. Zehra’nın komşusu Yelda arıyordu. “Üzgünüm, Zehra bugün gelemeyecek. Babaannesi maalesef sizlere ömür!” dedi. Bu ortamda pikniğe gidemezdik. Zehra’ya ulaşmamız gerektiği inanandaydım ama cenaze memleketlerine götürülmüştü. Çaresizdik. Dağıldık, herkes geldiği yöne doğru gitti. Hatice ile ben martıların dizi dizi uçuştuğu, dalgaların bıkmadan usanmadan hücum ettiği sahile doğru yürüdük. Güneş bir saat öncesi kadar parlak değildi.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangi ikisine bir arada yer verilmiştir?
A) Öykülemeye-tartışmaya
B) Karşılaştırmaya-betimlemeye
C) Betimlemeye-öykülemeye
D) Karşılaştırmaya-öykülemeye
E) Tartışmaya-öykülemeye

ÇÖZÜMÜ
Parçada olaylar ve kent ortamı anlatılmaktadır. Dolayısıyla öyküleme ve betimleme (tasvir) ön plandadır.
Cevap:C

 

 

 

RAYLAŞ