2.ÜNİTE HİKÂYE

OKUMA 1. Hikâyenin temel öge ve kavramları 2. Olay hikâyesi ve özellikleri 3. Durum hikâyesi ve özellikleri 4. Hikâyede anlatım biçimleri ve teknikleri - YAZMA 1. Hikâye yazma 2. Noktalama işaretleri ve kullanımları - SÖZLÜ İLETİŞİM 1. Söyleyiş özelliklerine uygun konuşma (Diksiyon) 2. Vurgu ve tonlama çalışmaları - DİL BİLGİSİ: Şekil Bilgisi 1. Kök, ek bilgisi 2. Yapısına göre kelime türleri (basit, türemiş, birleşik kelimeler)

Son Konular

Popüler Yayınlar