Hacı Bektaş-ı Veli

0
208

Hacı Bektaş-ı Veli
Bektaşilik tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin Arapça olarak yazdığı eserdir. Hacı Bektaş-ı Veli 1209-1271 yılları arasında yaşamış büyük bir Türk mutasavvıfıdır. Dergâhı ve mezarı, Nevşehir’e bağlı Hacıbektaş’tadır. Kurduğu Bektaşilik tarikatı, Türklüğün unutulmaya yüz tuttuğu dönemde “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” dediği ve İslam’a Türk yorumu getirdiği, “hoşgörü, kadına değer verme, sade yaşama, içten olma, paylaşma” gibi eski Türk törelerini yücelttiği için çok sevilmiş, Anadolu’nun İslam coğrafyasında tasavvufun yayılmasında tarihi rol oynamıştır. Birçok ilk dönem padişahını derinden etkilemiştir. OsmanlI Askeri teşkilatı olan Yeniçeri Ocağı’nın neredeyse tamamı Bektaşîliğe bağlıdır.
Makalat, tasavvufi bir eserdir. Tasavvufta dört kapı kavramı vardır. Bu kapılar “şeriat, tarikat, hakikat, marifet”tir. Bir de kırk makam kavramı vardır. Bu kavram da “dört kapıdan girmek için adımlanacak tasavvufi basamaklardır. Makalat, bu adımların nasıl atılacağını ve kapıların nasıl açılacağını öğreten bir eserdir.