Darda kaldım diye umutsuz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Neşet Ertaş …

Darda kaldım diye umutsuz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Neşet Ertaş https://t.co/4M23cMmPPT

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER Bir toplumun edebiyatının büyük dönemlere ayrılması, küçük olaylar sonucunda olmaz. O toplumun hayatında büyük değişimler, dönüşümler, kırılmalar sonucunda olur. Bu...

Polyannacılıkta zirve

Konularına Göre Şiir Türleri Nelerdir?

Konularına Göre Şiir Türleri Nelerdir?

Lirik Şiir Duygu ve hayalleri coşkulu bir biçimde dile getiren şiir türüdür. Akıldan çok duygulara dayanır. Örnek OTUZ BEŞ YAŞTAN (...) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah’ım bu...

Eski Türklerde Dinî Törenler

Göçebe yaşam süren Türkler, klan ve boy halindeki top- lumlarda olduğu gibi, bir totem inancı çevresinde birleşmişlerdi. Totem, herhangi bir aşiretin kendisinin atası saydığı...

Destan Dönemi Sözlü Edebiyat

Bu dönem, Türklerin başlangıçtan İslamiyeti kabul etmelerine kadar olan süreyi kapsar. “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” adıyla da anılan bu dönemin başlangıcı bilinmemektedir. 8. yy.da...

Denemedim denmesin

Türk edebiyatının dönemleri kısa bilgi

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kültürel, dinî, siyasi, sosyal ve coğrafi değişimler dikkate alınmıştır. Türk milletini derinden etkileyen bu farklılaşmalar zamanla milletin dil ve sanat...

DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ Herhangi bir toplumun ya da ulusun bireyleri arasında anlaşmayı sağlayan yerleşik dizgeye lil denir. Bu dizge, anlam taşıyan belli ses birleşimlerinden,...

Featured

Most Popular

Telomer Etkisi Nedir?

  Nobel ödüllü Avusturalyalı Dr. Elizabeth Blackburn, genç kalmanın sırrını verdi. Vücudunuzda kromozomların ucundaki telomere iyi bakmanın koşul olduğunu belirten Blackburn’in önerileri Akdeniz tipi beslenme...

Latest reviews

Sorun cahil olman değil, Kendini alim sanman. Sadi Şirazi …

Sorun cahil olman değil, Kendini alim sanman. Sadi Şirazi ---fcvO3clSeg

Bir duruşu olmalı insanın; Bir bakışı, Bir anlayışı, Bir aşkı, Bir davası olmalı… Cahit Zarifoğlu…

Bir duruşu olmalı insanın; Bir bakışı, Bir anlayışı, Bir aşkı, Bir davası olmalı... Cahit Zarifoğlu ---jSZ8X2tFyE

More News