İletişimin Öğeleri ve Örnekler

0
81

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ
Gönderici: İletiye başlayan, ilk mesajı veren taraftır.
Kanal: İletinin gönderiliş yöntemidir. Bu yöntem yazılı veya sözlü olabilir.
Alıcı: İletinin gönderildiği karşı taraftır.
İleti: Göndericinin alıcıya gönderdiği mesajdır.
Dönüt: Alıcının iletiyi değerlendirip göndericiye verdiği cevaptır.
Bağlam: İletişimin yapıldığı ortamdır. Bu ortam sınıf, ev, Pazaryeri, futbol sahası, resim atölyesi, laboratuvargibi yaşam alanımız olan her yer olabilir.
Tarih dersindeydik. Öğretmenimiz Tekin’e dönerek:
– “Dünyayı kimler yönetiyor?” diye sorar.
Tekin hiç düşünmeden:
– “Beş daimi üye” diye cevap verir.
Yukarıdaki iletişimin değerlendirilmesi:
Gönderici: Öğretmen
Kanal: Sözlü anlatım Alıcı: Tekin
İleti: “Dünyayı kimler yönetiyor?
Dönüt: “Beş daimi üye”
Bağlam: Sınıf ortamı

RAYLAŞ