İran uygarlığı özet bilgi

0
374
İran uygarlığı özet bilgi

Medler ve Persler, Iran siyasi tarihinde önemli bir yer tutar.
Medler, MÖ VII. yüzyılda siyasi bir güç oluşturmuşlar ancak MÖ 550’de Persler tarafından yıkılmışlardır.
Büyük bir imparatorluk kuran Perslere, Makedonya kralı Büyük İskender son vermiştir.
Ülke sınırları çok geniş olduğu için ülkeyi “satraplık” denilen eyaletlere ayırmışlardır. (İlk eyalet sistemi)
Hükümdarları “kisra” (ülkeler kralı) olarak anılır.
Tarihte ilk düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır.
Zerdüştlük dinini benimsemişlerdir. Zerdüşt dininin tapınaklarına “ateşgede” adı verilmiştir.
Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatlarının etkisinde kalarak bir “Pers üslubu” ortaya koymuşlardır.
Ticaret yolları üzerinde kuruldukları için ticaret gelişmiş, Kral Yolu’nu aktif hale getirmişlerdir.

 

Ülkeyi satraplık adı verilen eyaletlere ayırmışlardır. Persler bu yolla ülke yönetimini kolaylaştırmayı, egemenlik kurdukları toprakları denetim altında tutmayı amaçlamışlardır.
Tarihte bilinen ilk düzenli posta teşkilatını oluşturmuşlardır.
Zerdüştlük dinini benimsemişlerdir. Zerdüştlüğün özünü iyilikle kötülüğün mücadelesi oluşturmuştur. Zerdüşt dininin tapınaklarına ateşgede denir.
Persler, Ön Asya’da çivi yazısını kullanan son uygarlıktır.
Persler, Makedonya kralı Büyük İskender tara/ından yıkılmıştır.