Mısır uygarlığı ve özellikleri

0
382
mısır uygarlığı ve özellikleri
 • MÖ 3000-1200 yılları arasında Kuzey Afrika’da, Nil Nehri vadisinde kurulmuştur.
  İlk siyasi teşkilatlanma “nom” adı verilen şehir devletleri şeklin- deyken sonraları merkezi krallık kurulmuştur.
  Kral Menes, Mısır’da ilk kez siyasi birliği sağlamış ve onun zamanında “firavun” adı verilen tanrı-kralların yönetimi başlamıştır.
  İlk vezirlik sistemi Mısırlılarda görülmüştür. Kralları için piramitler yapmışlardır. (Keops, Kefren, Mikerinos)
 • Mısır uygarlığında sosyal sınıflar

  “Hiyeroglif” adı verilen resim yazısını, yazı malzemesi olarak da “papirüs”ü kullanmışlardır.
  Ahiret inancı vardır. Bu nedenle mumyacılık, tıp ve anıt-mezar (piramit) yapımı gelişmiştir.
  Hititler ile MÖ 1280’de Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
  Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar, “pi” sayısını hesaplamışlardır.
  Tarım ürünlerinden alınan verginin hesaplanması matematiği, Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronomiyi ve Nil’in taşmasıyla arazi sınırlarının belirlenmesi geometriyi geliştirmiştir.
  Günümüzde kullanılan güneş takvimi (miladi takvim) ilk kez Mısırlılar tarafından kullanılmıştır.
  Önce Pers, arkasından Büyük İskender’in istilası ile MÖ 333’te yıkılmıştır.

Mısır uygarlığı, tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek toplumdur.
Etrafının deniz ve çöllerle çevrili olmasından dolayı çevreden fazla etkilenmemiştir. Bundan dolayı kendilerine özgü bir medeniyet kurmuşlardır.
Firavunlar döneminin en önemli olayı, MÖ 1280’de Hititlerle imzalanan Kadeş Antlaşmasıdır. Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
Firavunların tanrı kral ve söylediklerinin kanun kabul edilmesi, Mısır hukukunun gelişmesini engellemiştir.