“Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayâsızdır.”

#Hadis Tirmizî,”Birr”,48