Öğretici metinlerin özellikleri nelerdir?

0
246
Cümlede Anlam ve Kazanım Testleri

Öğretici metinler, adından da anlaşılacağı gibi okuyucuya bir şeyler öğretmeyi amaçlayan metinlerdir. Okuyucuya bir olayı haber vermeyi, onu bir konuda bilgilendirmeyi, okuyucudaki kanıları değiştirmeyi, düşündürmeyi amaçlar.
Öğretici metinler, gerçekleri olduğu gibi yansıtır. Somut dünyanın gerçeklerini anlatır.
Öğretici metinlerde dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. Nesnel bir anlatım esas alınır.
Açık ve sade bir dil kullanılır. Soru cümleleri bulunabilir.
Süslü, anlamı ikinci plana iten anlatımlardan kaçınılır.
Tüm öğretici metinlerde düşünceleri kanıtlama amacı olmayabilir.
Sözcükler genelde gerçek anlamda kullanılır, yani sözcüklerin yan ve mecaz anlamları tercih edilmez.
Anı, gezi, biyografi, mektup gibi türlerin ilk örnekleri divan edebiyatında verilmiştir.

Bilginize:
Divan edebiyatında öğretici metinlerde
> Genellikle dini tasavvufi konular işlenmiştir.
> Arapça , Farsça kelimelerden oluşmuş ağır bir dil kullanılmıştır.
> Devlet adamlarına hitap edilmiştir.
> Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.

RAYLAŞ