Onlar, Kur’an’ı inceden inceye düşünmezler mi? Yoksa onların kalbleri üzerinde kilitler mi var
(Muhammed, 24 3CY8zAh3A43CY8zAh3A4