Orta Asya uygarlığı İskitler (Sakalar)

0
371
İskitler (Sakalar)

Yapılan kazılar sonucu Yontma Taş Çağı’na uzanan gelişmiş kültür bölgeleri ortağa çıkarılmıştır.
Anav kültürü, Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında ortaya çıkarılmıştır.
Afanesyevo kültürü, Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısında yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.
Andronova kültürü, Hazar Denizi’nin kuzeydoğusundan Ural Dağlarına kadar uzanan bölgede etkili olmuştur.
Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı’nın bir kolu olan Karasuk Nehri kenarında oluşturulmuştur.
Tagar kültürü, Abakan bölgesinde ortaya çıkmıştır.
Anav kültürü, Orta Asya’nın en eski kültürüdür.
Afanesyevo kültürü, Türklerin en eski kültürüdür.
Andronova kültürü, Orta
Asya’da en geniş yayılma alanına sahip kültürdür
Karasuk kültürü, Orta Asya
uygarlığında demirin ilk kez işlendiği kültürdür.
Tagar kültürü, en gelişmiş Orta Asya kültürüdür.

İskitler (Sakalar)

MÖ VII. ve MÖ II. yüzyıllar arasında yaşamışlardır.
Türk kökenli olan Iskitler, Medlerle birleşerek Urartu Devleti’ne son
vermişler, Mısır’a kadar ilerlemişlerdir.
Altın ve gümüş işçiliğinde ileri gitmişler, “Bozkırların Kuyumcuları” W olarak tanınmışlardır.
kır hayvan üslubunu yansıtan eşyaları altın ve gümüşle işlemişlerdir.
Alp Er Tunga Destanı, en önemli destanlarıdır.
Orta Asya’da yapılan kazılarda Anav, Afanesyevo, Andro- nova, Karasuk, Tagar kültürleri ortaya çıkarılmıştır.

Iskit-Pers savaşları Iskitlerin Alp Er Tunga, İranlıların da Şehname destanlarına konu
olmuştur.