1. Dönem Roman

1. Türk Edebiyatında roman türü Tanzimat ile birlikte girmiştir. Bu dönem roman türünün ilklerinin dönemidir.
2. Roman teknik açıdan kusurludur bunun nedeni yazarların romanı teknik açıdan değil çıkarılacak ders açısından önemli görmesidir.
3. Romanda beklenmedik olağandışı rastlantılara yer verilmiştir.
4. Tanzimat romanında romanın akışını kesip konu dışı bilgiler verilmesi çok sık görülür.
5. Yazarlar romanda kişiliklerini gizlemişlerdir.
6. Bu dönem romanlarındaki tasvirler eseri süslemek için yapılmıştır.
7. Bu dönemde genellikle yanlış batılılaşma, bilgisizlik gibi konular işlenmiştir. Genel olarak hikaye ve romanda konular günlük
hayattan ya da tarihten alınmıştır.
8. Romanda romantizmin etkisi görülmektedir.
9. Roman kahramanları tek yönlüdür iyiler kötüler hep kötü bir durumla karşımıza çıkarlar olayların sonunda kötülerin cezalandırılması
masal türünün etkisiyle ortaya çıkmış bir durumdur.
10. Tanzimat döneminde en çok roman yazan kişi “yazı makinesi” olarak anılan Ahmet Mithat Efendi’dir.
11. Bu dönem hikâyelerinde meddah hikayelerinin etkisi vardır.

2. Dönem Roman

1. Bu dönem roman ve hikayesi realizm ve natüralizm etkisinde kalmıştır bundan dolayı eserlerde gözlem önemli bir şekilde yer tutmuştur.
2. Birinci döneme nazaran bu dönem roman tekniğinde gelişmeler olmuştur.
3. Eserlerde rastlantılar en aza indirilmiştir.
4. Olayın akışı bilgi vermek amacıyla kesilmez.
5. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir
6. anlatılan olaylar da başarılı bir neden sonuç ilişkisi oluşturulmuştur.
7. Bu dönemde tasvirler ilk dönemde olduğu gibi için kullanılmamış kahramanların kişiliklerini açıklamak için yapılmıştır.
8. Bu dönem roman ve hikaye kahramanları genellikle İstanbul’un seçkin kesimlerinden seçilmiştir: mirasyedi kişiler, batı özentisi insanlar, tarihi kişilikler esere konu edilmiştir. yine ilk dönemdeki eleştiriler yanlış batılılaşma da bu dönemde çok işlenmiştir anadolu ve köy ise ihmal edilmiştir.

ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa Fenelon’dan çevirdiği Telemak
İlk yerli roman Şemsettin Sami Taaşşuk ı Talat ve Fitnat
İlk edebi roman Namık Kemal İntibah
İlk tarihi roman Namık Kemal Cezmi
İlk köy romanı Nabizade Nazım Karabibik
İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası
İlk psikolojik roman Mehmet Rauf ( Servet-i Fünun sanatçı-sı)Eylül
İlk hikaye kitabı Ahmet Mithat Efendi Letaif –i Rivayat

RAYLAŞ