Tarihin Tanımı ve Tarihin Konusu

0
263

Tarihin Tanımı
İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, meydana getirdikleri olayları, bu olayların sebep ve sonuçlarını yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalına tarih denir.
Tarihin Konusu
İnsanların her türlü faaliyetleri
Geçmişte yaşamış insanların sosyal, kültürel, ekonomik vb. faaliyetleri
Coğrafi olayların ortaya çıkardığı bazı sonuçlar (Büyük depremler, kuraklıklar, salgın hastalıklar)
Tarihi Olayların Önemi
İnsan topluluklarını etkilemiştir.
Geçmişte yaşanmış ve üzerinden belirli bir zaman geçmiştir. Aralarında sebep – sonuç ilişkisi bulunur.
Belirli bir yerde ve zamanda gerçekleşir.
Oluşumunda veya sonuçlarında sabit kural ya da kanunlar yoktur. Kaynaklara dayalıdır.
Deney ve gözlem yöntemi kullanılamaz.
Zaman, mekan ve kişiler sürekli değiştiğinden aynı şekilde tekrar etmesi mümkün değildir