Tarihte yer ve zaman ilişkisi

0
577
Tarihte yer ve zaman ilişkisi

 

Tarihte zaman ve kronoloji son derece önemlidir.
Bir olayın tarihi olay kapsamında değerlendirilebilmesi için olayın yeri ve zamanının bilinmesi ve olayın üzerinden belli bir zamanın geçmiş olması gerekir. Tarihi olaylar belirli bir coğrafyada gerçekleşir ve bu coğrafyanın olayın oluşumu ve gelişiminde etkisi vardır. Olayın meydana geldiği zamanın koşullarının bilinmesi olayların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
Tarihi olaylar, süreklilik gösterdiği için olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi vardır. Bir alay kendinden önceki bir olayın sonucunu ve kendinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir.

İnsanların yaşadıkları coğrafya oldukça önemlidir. Bazı önemli olayların oluşmasında önemli bir neden kaynağıdır. Tarihi olaylar gerçekleşirken coğrafi ortamlardan etkilenir. Coğrafi bölgelerin etkisiyle insanlar yaşayacakları ortamları seçerler ve düzenlerini korurlar. Ayrıca yaşanılan coğrafyanın iklimi de insanları bedensel ve ruhsal açıdan etkiler.