Yüce Allah şöyle buyurdu:

“Akrabalık bağlarını kesmekten kaçının!” (Nisa Sûresi, 1) ASg1ovtK5pASg1ovtK5p