Yüce Allah şöyle buyurdu:

“Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekden sakındırır.” (Âl-i İmrân Sûresi, 28) Ljgj3QGXaNLjgj3QGXaN